Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce stomatologicznej

Authors

Monika Kaszkowiak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Quality management systems in dental X-ray diagnostics

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

11.06.2014