Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System wspierający badania z zakresu ekonomii behawioralnej za pomocą eyetrackingu

Authors

Szymon Cybulski (WI), Kacper Kurzeja (WI), Adam Kłaczyński (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Eyetracking based system for behavioral economy research

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.