Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System widzenia komputerowego dla automatycznego wymiarowania obiektów.

Authors

Filip Andrzejewski (WI), Maciej Zwierzchlewski (WI), Piotr Jaszkiewicz (WI), Adrian Dąbek (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Computer vision system for automatic dimensioning of objects.

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2018