Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena stopnia poprawy bezpieczeństwa i jakości usług po uruchomieniu centrum dystrybucyjnego wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Weronika Piechota (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of the degree of improvement safety and quality after running the distribution centerof the selected company

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

12.02.2018