Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wytwarzanie węglików spiekanych WC-5Co metodą iskrowego spiekania plazmowego

Authors

Karolina Stefaniak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN WC-5Co cemented carbides fabricated by spark plasma sintering

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2018