Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wybrane elementy współczesnych koncepcji zarządzania organizacjami i ich zastosowanie w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Marika Krakowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Selected elements of contemporary organizations management concepts and their application on example of chosen enterprise

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

20.02.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.