Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Badanie adhezji w układach z polimerami o zastosowaniach farmaceutycznych

Autorzy

Karolina Nowicka (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Adhesion in pharmaceutic polymeric systems

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

06.02.2018