Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena wpływu formy opakowań na realizację procesu transportowego w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Jakub Roślicki (WIZ), Martyna Stepnowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of the influence of the form of packaging on the realization of the transport process in the chosen production company

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

27.02.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.