Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt i implementacja narzędzi analizy i wizualizacji danych dla Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

Authors

Jakub Malczewski (WI), Sebastian Schleemann (WI), Miłosz Mazurkiewicz-Dubieński (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Design and implementation of data analysis and visualization tools for the Polish Registry of Congenital Malformations

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.