Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie różnych metod selekcji komórek w polach Closa o strukturze SMM

Authors

Łukasz Beska (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

24.10.2013