Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ kontroli procesu produkcyjnego na jakość wyrobu na przykładzie tektury falistej

Authors

Łukasz Roszak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The influence of production process control on the product quality on example of corrugated board

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

22.10.2018