Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Jakość i bezpieczeństwo wyrobów higieny osobistej

Authors

Daria Racławska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Quality and safety of personal hygiene products

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

04.10.2018