Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt hali sprzedaży o konstrukcji stalowej z zapleczem socjalnym oraz analizą porównawczą stropówmonolitycznych i prefabrykowanych

Authors

Marcin Adamiak (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

24.10.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.