Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Tobiasz Komorski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Shaping the security culture if the example of a selected enterprise

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2018