Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie i implementacja metody selekcji heurystyk niskopoziomowych dla hiperheurystyk crowdsouringowych

Authors

Krzysztof Wędrowicz (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Design and implementation of a low-level heuristics selection method for crowdsourcing hyperheuristics

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

20.06.2018