Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza wydajności biblioteki Socket.IO w kontekście wykorzystania jej w aplikacjach internetowych i mobilnych na przykładzie platformy obsługi ankiet

Authors

Bartosz Adamski (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Socket.IO library performance analysis in the context of its useability in Web and mobile appliactions base on example platform supporting surveys

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

03.07.2018