Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie efektywności stosowania outsourcingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Authors

Julita Bucław (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Reserach on the effectiveness of outsourcing in manufacturing companiess

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.07.2018