Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań przemysłu farmaceutycznego z uwzględnieniem bezpieczeństwa wyrobu

Authors

Anna Grzegorska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Adaptation of the quality management system to the requirements of the pharmaceutical industry, taking into account the safety of the product

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

11.10.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.