Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Informatyczne metody analizy spektrometrycznych profili lipidomicznych

Authors

Bartłomiej Kokot (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Computing methods for analysis of lipidomics mass spectra

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

03.07.2018