Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie procesów produkcyjnych wybranego przedsiębiorstwa z zastosowaniem autorskiej metodyki opartej na modelu DMAIC

Authors

Michał Serafin (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improving the production processes of the selected company using the original methodology based on the DMAIC model

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.07.2018