Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja wdrożenia 5S w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Adrian Ślesiński (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Implementation concept of 5S in the selected production company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.07.2018