Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza dynamiczna ram z tłumikami drgań

Authors

Magdalena Plucinska (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Dynamic analysis of frames with dampers

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.10.2014