Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza procesów magazynowych w hurtowni farmaceutycznej XYZ

Authors

Izabela Piaszczyńska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The analysis of the storage processes in a pharmaceutic wholesaler XYZ

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.07.2018