Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Poprawa wydajności pracy pracowników produkcyjnych z zastosowaniem autorskiego oprogramowania

Authors

Robert Andre (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improving the work productivity of production workers using the own software

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.11.2018