Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Rewitalizacja wraz z doprowadzeniem do standardu zeroenergetycznego budynku Nadleśnictwa Poddębie w Rodrysinie

Authors

Damian Marcinkowski (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Revitalisation together with the bringing to the zeroenergetic standard of the Forest Inspectorate Poddębie building in Rodrysin

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.10.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.