Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Porównanie spoin i napoin wykonywanych metodą łukową, plazmową i laserową oraz określenie ich jakości w odniesieniu do wytycznych znormalizowanych

Authors

Sebastian Spławski (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Comparison fusion welds and weld overlay using arc, plasma and laser methods and determining their quality in relation to standardized norms

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.12.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.