Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Separacja izotopów w układzie pułapki Paula z monitoringiem awarii opartym o moduł Arduino Leonardo

Autorzy

Mateusz Nowak (WFT)

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Separation of isotopes in the Paul's trap system with failure monitoring based on the Arduino Leonardo module

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

17.09.2018