Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Bogusław Furmann

Artykuły  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

boguslaw.furmann@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 26

ORCID

0000-0002-6071-0691

ResearcherID

H-6769-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 75%
6.6 Nauki fizyczne: 25%

Artykuły (22)

Promotorstwo prac dyplomowych (9)

Recenzje prac dyplomowych (24)