Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza i doskonalenie TPM w wybranym przedsiębiorstwie

Autorzy

Jarosław Gryś (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis and improvement of TPM in selected company

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

12.12.2018