Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Walidacja układów programowalnego skramblowania w autotestowaniu pamięci półprzeownidkowych.

Authors

Tomasz Łukowiak (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Validation of programmable scrambling logic in memory built-in self-test

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2014