Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Radiokomunikacji

E-mail

jerzy.tyszer@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 14

ResearcherID

N-1704-2014

ORCID

0000-0001-9722-2344

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (6)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)