Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Radiokomunikacji

E-mail

jerzy.tyszer@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 14

ORCID

0000-0001-9722-2344

ResearcherID

N-1704-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (26)

Raporty (6)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (6)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (12)

Recenzje prac dyplomowych (7)

Wyniki (4)