Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Multi-objective Search for Comprehensible and Efficient Rule Ensembles

Authors

Bartosz Prusak (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Wielokryterialne poszukiwanie zrozumiałych i skutecznych zespołów reguł decyzyjnych

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

24.08.2018