Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości do wizualizacji danych sieci interakcji na poziomie molekularnym.

Authors

Karol Krause (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Utilizing Augmented Reality (AR) for data visualization in the molecular interaction networks

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.09.2018