Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Ocena efektywności i wydajności odkrywania kolokacji przestrzennych z uwzględnieniem układu sieci drogowych.

Autorzy

Michał Czupryniak (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Evaluation of effectiveness and efficiency of discovering spatial co-location patterns in road networks

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

30.10.2018