Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

evaLUAtion 1.1 - rozszerzenie funkcjonalności platformy do nauki pisania skryptów sztucznej inteligencji w języku LUA

Authors

Jakub Szymczuk (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN evaLUAtion 1.1 - extending of the functionality of the learning platform for writing artificial intelligence scripts in LUA language

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

31.10.2018