Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metodyka szkolenia z zakresu wdrażania praktyk 5S

Authors

Adam Kurowski (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Methodology of training of 5S practices implementation

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

20.02.2019