Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Środowisko symulacyjne energooszczędnych pól komutacyjnych

Authors

Paweł Krzyżaniak (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Simulation environement for an energy-efficient switching fabrics

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.01.2019