Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja zarządzania gospodarką magazynową z wykorzystaniem systemu RFID w przedsiębiorstwie XYZ

Authors

Jagoda Kozińska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The conception of warehouse management for application of the RFID system in company XYZ

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

18.03.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.