Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie scenariusza i przygotowanie techniczne warsztatów z zakresu doskonalenia przepływu produkcji

Authors

Patryk Kostrzewski (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Preparation of a scenario and technical preparation of workshops in the field of improving production flow

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.03.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.