Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Litografia w skali mikrometrycznej na powierzchni złota za pomocą AFM

Autorzy

Jakub Fabian (WFT)

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN AFM lithography of micrometric scale on gold surface

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

06.02.2019