Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Semir El-Ahmar

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

semir.el-ahmar@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 35

ORCID

0000-0003-4887-392X

ResearcherID

M-6438-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=Afmeh-sAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (9)

Rozdziały (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (2)

Recenzje prac dyplomowych (4)

Wyniki (1)