Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Charakterystyka specyfiki polskiego rynku osobowych samochodów używanych

Autorzy

Łukasz Bonik (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Characteristics of the specificity of the Polish market for used passenger cars

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

08.03.2019