Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie energii geotermalnej w skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej

Authors

Weronika Grabowska (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Application of geothermal energy in cogenerated heat and power production

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2019