Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Efektywność przepływu jako sposób na ograniczenie marnotrawstwa w procesach produkcyjnych

Authors

Małgorzata Łęcka (WIZ), Andrzej Kruszyński (WIZ), Bartłomiej Baranowski (WIZ), Justyna Kaczor (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Efficiency of the material flow as a method of reducing wastefulness in production processes

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

24.01.2019