Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza danych o uszkodzeniach zgłaszanych przez system OBD

Authors

Mikołaj Sieroń (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of data about the damage reported by the OBD system

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.03.2019