Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja doskonalenia procesu obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Agata Bojarczuk (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The idea of improving the process of customer services in a selected company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.02.2019