Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza problemów związanych z przepływem dóbr między magazynem dystrybucyjnym a odbiorcami na podstawie wybranych przedsiębiorstw

Authors

Jan Wieczorek (WIZ), Bartosz Żołnierowicz (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of problems connected with flow of goods between distribution warehouse and customer based on selected companies

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

30.01.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.