Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metodyka eliminacji luk informacyjnych w procesie aktualizacji procedur systemowych

Authors

Justyna Czarnecka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN An analysis of the methods used for eliminating informational gaps resulting from system procedure updates

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.02.2019