Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Wyznaczanie prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w prostokątnej jednowymiarowej studni potencjału

Autorzy

Mikołaj Pietraszkiewicz (WFT)

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The probability of finding a particle in a 1-dimensional potential well

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

06.02.2019