Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wytrzymałość i sztywnośc łyżki koparki

Authors

Filip Buszkiewicz (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Strength and stiffness of the excavator bucket

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2019